Nové VOP 08/2016 - 30.06.2016

Vážená klientko, vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že dne 30. 6. 2016 společnost DaveNET s.r.o. vydala nové znění Všeobecných Obchodních Podmínek – (dále jen ,,VOP,,)


Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, kterou jsme spolu uzavřeli.

VOP podrobněji upravují některá práva a povinnosti založené smlouvou o poskytování služeb elektronických komunikací, která byla uzavřena mezi Vámi jakožto uživatelkou / uživatelem a společností DaveNET s.r.o. jakožto poskytovatelem služby DaveNET.

 

Změny týkající se bodu 4.14b, 5.6, 6.8, 7.11, 7.12 a bodu 11 VOP jen upřesňují jednotlivé ustanovení těchto bodů a nezhoršují podmínky uživatele.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.8.2016 a nahrazují dosud platné VOP

Úplné znění nových VOP naleznete zde.

Ke změně a drobné úpravě VOP došlo na základě závazného právního předpisu.

I přes provedení dílčích změn Všeobecných Obchodních Podmínek Vás ubezpečujeme, že nedošlo a ani nedochází ke zvýšení cen za poskytování služby elektronických komunikací.

Děkujeme Vám, že využíváte služeb DaveNET společnosti DaveNET s.r.o. a věříme, že i nadále budete s našimi službami spokojeni.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Další informace